Ка­лен­дар ігор
з фут­бо­лу 
се­ред  ВНЗ  III–IV р.а.
«Універсіада Львівщи­ни − 2018»

I гру­па
Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2018» з фут­бо­лу
1. ЛНАУ − Львівсь­кий національ­ний аг­рарний універ­си­тет
2. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
3. ДДПУ − Дер­жавний Дро­гобиць­кий пе­дагогічний універс­ти­тет ім. І. Фран­ка
4. НУ «ЛП» − Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»
5. ЛДУФК – Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет фізич­ної куль­ту­ри
6. ЛТЕУ – Львівсь­кий тор­го­вель­но-еко­номічний універ­си­тет


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
1 тур
1. ЛТЕУ − ЛНАУ 24.09.2018, 16:00 Стадіон Б. Мар­ке­вича, м. Вин­ни­ки
2. НУ «ЛП» − ЛДУФК Стадіон «Тру­дові ре­зер­ви»
3. ДДПУ − НЛТУ Стадіон ДДПУ, м. Дро­гобич
  2 тур 
4. НЛТУ − ЛНАУ 01.10.2018, 15:00 Стадіон НЛТУ
5. ДДПУ − ЛДУФК Стадіон ДДПУ, м. Дро­гобич
6. НУ «ЛП» − ЛТЕУ Стадіон «Тру­дові ре­зер­ви»
  3 тур 
7. ЛНАУ − НУ «ЛП» 08.10.2018, 15:00 Стадіон ЛНАУ, м. Дуб­ля­ни
8. ЛДУФК − НЛТУ Стадіон «СКІФ»
9. ДДПУ − ЛТЕУ Стадіон ДДПУ, м. Дро­гобич
  4 тур 
10. ДДПУ − ЛНАУ 16.10.2018, 15:00 Стадіон ДДПУ, м. Дро­гобич
11. ЛТЕУ − ЛДУФК Стадіон Б. Мар­ке­вича, м. Вин­ни­ки
12. НЛТУ − НУ «ЛП» Стадіон НЛТУ
  5 тур 
13. ЛДУФК − ЛНАУ 22.10.2018, 15:00 Стадіон «СКІФ»
14. НУ «ЛП» − ДДПУ Стадіон «Тру­дові ре­зер­ви»
15. НЛТУ − ЛТЕУ Стадіон НЛТУ

Примітка: да­та, та місце про­веден­ня мо­жуть зміню­ватись