По­даємо ка­лен­дарний план Коміте­ту з фізич­но­го  ви­хован­ня спор­тивно-ма­сових за­ходів на 2014 рік.

Nakaz MON calendar 1 (2)Nakaz MON calendar 1 (1)

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Kalendar-04.12.xls)Ка­лен­дар 04.12