ss2022 05 01За «зо­лоті» на­горо­ди ко­ман­да Львівсь­ко­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри бо­рола­ся з су­пер­ни­ком з Угор­щи­ни – Бізнес-шко­лою Бу­дапеш­ту.

Бізнес-шко­ла Бу­дапеш­ту – збірна ЛДУФК ім. І. Бо­берсь­ко­го 29:9 (5:0, 8:3, 6:2, 10:4)

СКЛА­ДИ КО­МАНД
БІЗНЕС-ШКО­ЛА БУ­ДАПЕШ­ТУ: Бен­це Сілак, Даніель Ко­ром, Джа­нат Хеґедош, Ло­ран Чонґар Зе­рен­варі, Мілан Амб­рус Наґі, Бо­тонд Крістіан Зей­лер, Ґьорґ Акх, До­ме Ма­те Да­ла, Анд­раш Ґаран­ши, Сільвіуш Та­пас­шо, Рольф Бенц, Янош Се­реш, Ґерґо Ко­вач.

ss2022 05 02

ЗБІРНА ЛДУФК: Дмит­ро Ашанін, Кос­тянтин Алєксєєв, Ро­ман Гри­щук, Орест Джу­ра, Де­нис Гу­саков, Ігор Ке­чед­жи, Мак­сим Оси­ка, Чінгіз Агад­жа­нов, Да­нило Со­колов, Кос­тянтин Ніколь­ський, Ігор Любінсь­кий, Нес­тор Бабсь­кий.

ГО­ЛИ
БІЗНЕС-ШКО­ЛА БУ­ДАПЕШ­ТУ: Рольф Бенц (3 го­ли), До­ме Ма­те Да­ла (3 го­ли), Сільвіуш Та­пас­шо (2 го­ли), Ґьорґ Акх (3 го­ли), Ґерґо Ко­вач (4 го­ли), Янош Се­реш (2 го­ли), Анд­раш Ґаран­ши (4 го­ли), Джа­нат Хеґедош (2 го­ли), Ло­ран Чонґар Зе­рен­варі (4 го­ли), Бо­тонд Крістіан Зей­лер 2 го­ли).

ЗБІРНА ЛДУФК: Ро­ман Гри­щук (1 гол), Ігор Любінсь­кий (1 гол), Де­нис Гу­саков (2 го­ли), Да­нило Со­колов (2 гол), Орест Джу­ра (1 гол), Дмит­ро Ашанін (2 го­ли).

ФО­ЛИ:
БІЗНЕС-ШКО­ЛА БУ­ДАПЕШ­ТУ: Джа­нат Хеґедош (2 фо­ли), Анд­раш Ґаран­ши (1 фол), Сільвіуш Та­пас­шо (1 фол), Янош Се­реш (1 фол), Мілан Амб­рус Наґі (1 фол), Бо­тонд Крістіан Зей­лер (1 фол),

ЗБІРНА ЛДУФК: Ігор Ке­чед­жи (3 фо­ли), Чінгіз Агад­жа­нов (1 фол), Ігор Любінсь­кий (1 фол), Дмит­ро Ашанін (2 фо­ли), Мак­сим Оси­ка (2 фо­ли), Ро­ман Гри­щук (1 фол), Да­нило Со­колов (1 фол).

За ма­теріала­ми
офіцій­но­го сай­ту Фе­дерації вод­но­го по­ло Ук­раїни