Комп­лексні спор­тивні за­ходи та міжна­родні зма­ган­ня се­ред сту­дентів і шко­лярів
Чемпіона­ти світу се­ред сту­дентів

Вид спор­ту Термін про­веден­ня Місце про­веден­ня
1 Лег­ко­ат­ле­тич­ний крос 14 квітня Лодзь (Поль­ща)
2 Тхек­вондо 25 – 30 трав­ня По­че­он (Ко­рея)
3 Флор­бол 23 – 27 трав­ня Пра­га (Чехія)
4 Три­ат­лон чер­вень Юліан Конті (Тай­пей)
5 Ганд­бол 21 черв­ня – 01 лип­ня Блу­мено (Бра­зилія)
6 Спор­тивне орієнту­ван­ня 02 – 06 лип­ня Алікан­те (Іспанія)
7 Гольф 02 – 07 лип­ня Ліберіца (Чехія)
8 Стріль­ба з лу­ку 04 – 07 лип­ня Кор­до­ба (Іспанія)
9 Бридж 10 – 15 лип­ня Рей­мс (Франція)
10 Бас­кетбол 3×3 10 – 17 лип­ня Кра­гуєвац (Сербія)
11 Регбі 7 11 – 13 лип­ня Брів-ла-Жілярд (Франція)
12 Ка­рате 12 – 15 лип­ня Бра­тис­ла­ва (Сло­вач­чи­на)
13 Бей­сбол 13 – 22 лип­ня Та­уан (Тай­пей)
14 Вес­лу­ван­ня на ка­ное (спринт) 20 – 22 лип­ня Ка­зань (Росія)
15 Софт­бол 04 – 10 серп­ня Ко­лора­до Спрінгc (США)
16 Фут­зал 18 – 25 серп­ня Бра­га (Пор­ту­галія)
17 Ша­хи 02 – 08 ве­рес­ня Гіма­рай­нш (Пор­ту­галія)
18 Вітриль­ний спорт 03 – 08 ве­рес­ня Ніцца (Франція)
19 Стріль­ба кульова 04 – 09 ве­рес­ня Ка­зань (Росія)
20 Вес­лу­ван­ня ака­демічне 07 – 09 ве­рес­ня Баньйоль (Іспанія)
21 Во­лей­бол пляж­ний 12 – 16 ве­рес­ня Ма­сейо (Бра­зилія)
22 Бо­роть­ба віль­на та гре­ко-римсь­ка 02 – 07 жовт­ня Кур­тан (Фінляндія)
23 Важ­ка ат­ле­тика 06 – 09 лис­то­пада Ей­лат (Ізраїль)
24 Бадмінтон 06 – 11 лис­то­пада Гванія (Ко­рея)
25 Ков­за­нярсь­кий спорт 18 – 22 груд­ня За­копа­не (Поль­ща)
За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Календар_2012-1.doc)Ка­лен­дар спор­тивно-ма­сових за­ходів на 2012 р.