Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2012» з фут­за­лу
1. Національ­ний Універ­си­тет Львівсь­ка Політехніка (НУ «ЛП»)
2. Львівсь­ка Ко­мерцій­на Ака­демія (ЛКА)
3. Львівсь­кий Національ­ний Універ­си­тет Ве­тери­нар­ної Ме­дици­ни (ЛНУВМ)
4. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)
6. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки та життєдіяль­ності ЛДУБіЖ)
7. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
І тур

НУ«ЛП» − вихідна
1. ЛДУФК − ЛНАУ 14 бе­рез­ня, 18:15 Спорт­зал ЛДУФК
2. ЛНУВМ − ЛДУБіЖ 14 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ
3. ЛКА − ЛНУ 12 бе­рез­ня, 15:30 Спорт­зал ЛКА
ІІ тур

ЛНАУ – вихідна
4. ЛДУФК − ЛДУБіЖ 21 бе­рез­ня, 18:15 Спорт­зал ЛДУФК
5. ЛНУ – ЛНУВМ 20 бе­рез­ня, 16:30 Спорт­зал ЛНУ
6. ЛКА – НУ «ЛП» 19 бе­рез­ня, 15:30 Спорт­зал ЛКА
ІІІ тур
ЛКА – вихідна
7. ЛДУБіЖ − ЛНАУ
8. ЛНУ − ЛДУФК 21 бе­рез­ня, 18:00 Спорт­зал ЛДУФК
9. НУ «ЛП» 19 бе­рез­ня, 20:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
IV тур
ЛДУБіЖ – вихідна
10. ЛНУ − ЛНАУ 27 бе­рез­ня, 16:30 Спорт­зал ЛНУ
11. ЛДУФК − НУ «ЛП» 29 бе­рез­ня, 18:15 Спорт­зал ЛДУФК
12. ЛНУВМ − ЛКА 27 бе­рез­ня, 15:30 Спорт­зал ЛКА
V тур
ЛНУВМ – вихідна
13. ЛНУ − ЛДУБіЖ 4 квітня, 16:30 Спорт­зал ЛНУ
14. НУ «ЛП» − ЛНАУ 3 квітня, 20:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
15. ЛКА − ЛДУФК 3 квітня, 15:30 Спорт­зал ЛКА
VI тур
ЛНУ – вихідна
16. НУ «ЛП» − ЛДУБіЖ 10 квітня, 20:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
17. ЛКА – ЛНАУ 10 квітня, 15:30 Спорт­зал ЛКА
18. ЛДУФК- ЛНУВМ 11 квітня, 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ
VII тур
ЛДУФК – вихідна
19. НУ «ЛП» – ЛНУ 25 квітня, 15:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
20. ЛКА − ЛДУБіЖ 24 квітня, 15:30 Спорт­зал ЛКА
21. ЛНУВМ − ЛНАУ 25 квітня 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ

Го­лов­ний суд­дя: Ба­бич С.П.
Го­лов­ний сек­ре­тар: Ще­пансь­кий Ю.Я.