Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2012» з фут­за­лу
1. Національ­ний Універ­си­тет Львівсь­ка Політехніка (НУ «ЛП»)
2. Дро­гобиць­кий Дер­жавний пе­дагогічний Універ­си­тет (ДДПУ)
3. Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний Універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)
4. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий Дер­жавний Банківсь­кий Інсти­тут (ЛДБІ)
6. Львівсь­кий Національ­ний Універ­си­тет Ве­тери­нар­ної Ме­дици­ни (ЛНУВМ)
7. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
8.
Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
І тур
1. ЛДУФК − ЛДБІ 14 бе­рез­ня, 16:00 Спорт­зал ЛДУФК
2. ЛНУВМ − ЛНМУ 14 бе­рез­ня, 18:00 Спорт­зал ЛНУВМ
3. ЛНУ − ДДПУ 19 бе­рез­ня, 19:00 Спорт­зал ЛНУ
4.
НУ «ЛП» − ЛНАУ 14 бе­рез­ня, 15:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
ІІ тур
5.
ЛДБІ − ЛНАУ 20 бе­рез­ня, 15:30 Спорт­зал ЛБІ
6. ЛНУВМ − ЛДУФК 21 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ
7. ЛНМУ − ЛНУ 21 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛНМУ
8. ДДПУ – НУ «ЛП» 21 бе­рез­ня, 14:00 Спорт­зал ДДПУ
ІІІ тур
9.
ЛНУВМ – ЛДБІ 28 бе­рез­ня, 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ
10. ЛНУ − ЛДУФК 26 бе­рез­ня, 19:00 Спорт­зал ЛНУ
11. НУ «ЛП»  − ЛНМУ 28 бе­рез­ня, 15:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
12. ДДПУ − ЛНАУ 28 бе­рез­ня, 14:00 Спорт­зал ДДПУ
IV тур
13.
ЛНУВМ – ЛНАУ 4 квітня, 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ
14. ЛНУ – ЛДБІ 3 квітня, 19:00 Спорт­зал ЛНУ
15. ЛДУФК − НУ «ЛП» 4 квітня, 18:00 Спорт­зал ЛДУФК
16. ЛНМУ – ДДПУ 4 квітня, 17:00 Спорт­зал ЛНМУ
V тур
17.
ЛНУ – ЛНУВМ 9 квітня, 19:00 Спорт­зал ЛНУ
18. НУ «ЛП – ЛДБІ 11 квітня, 15:00 Спорт­зал НУ «ЛП»
19. ДДПУ – ЛДУФК
Спорт­зал ДДПУ
20. ЛНМУ − ЛНАУ 11 квітня, 17:00 Спорт­зал ЛНМУ
VI тур
21.
ЛНУ – ЛНАУ 23 квітня, 19:00 Спорт­зал ЛНУ
22. ЛНУВМ − НУ «ЛП» 25 квітня, 17:00 Спорт­зал ЛНУВМ
23. ДДПУ – ЛБІ 25 квітня, 14:00 Спорт­зал ДДПУ
24. ЛДУФК – ЛНМУ 23 квітня, 18:00 Спорт­зал ЛДУФК
VII тур
25.
НУ «ЛП» − ЛНУ
Спорт­зал НУ «ЛП»
26. ДДПУ – ЛНУВМ
Спорт­зал ДДПУ
27. ЛНМУ – ЛДБІ
Спорт­зал ЛНМУ
28. ЛДУФК – ЛНАУ 25 квітня, 18:00 Спорт­зал ЛДУФ

Го­лов­ний суд­дя: Ба­бич С.П.
Го­лов­ний сек­ре­тар: Ще­пансь­кий Ю.Я.