ТАБ­ЛИ­ЦЯ

ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2012» зі спор­тивної
та фітнес аеробіки се­ред ВЗО III–IV р. а.з/п
ВУЗ Інд.Чо­ловіки
Степ
Інд.Жінки
Тріо
Фанк
Гру­пи
ЗП Денс Су­ма Місце
Місце
Оч­ки
Місце Оч­ки Місце Оч­ки Місце Оч­ки Місце Оч­ки Місце Оч­ки Місце Оч­ки Місце Оч­ки
1.
ЛДУФК I
36
II
66
III
30
I
72
II
66
II
66
I
72
I
72
480
I
2.
НУ «ЛП» III
30
I
72
I
36
II
66
I
72
III
60
III
60
III
60
456
II
3.
УАД II

III
60
III
33
III
60
III
60
I
72
II
66
I
72
456
II
4.
ЛНУ

IV
54
IV
27
IV
54
V
50
IV
54


V
50
289
IV
5.
ЛІБСIV
54
IV
54
108
V
6.
ЛКА


V
50
V
25


75
VII
7.
ЛНУВМ
VI
46
VI
46
92
VI
8.
ДДПУ


V
50
50
VI­II
Го­лов­ний суд­дя зма­гань: О. Че­реповсь­ка