ТАБ­ЛИ­ЦЯ

ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2012» з бадмінто­ну се­ред ВЗО III–IV р. а.


п/п
Наз­ва ВНЗ Жінки Змішані па­ри Чо­ловіки Су­ма балів Місце
Осо­бисті Па­ри Су­ма балів Ко­мандні Су­ма балів Ба­ли Су­ма балів Ко­мандні Су­ма балів Осо­бисті Су­ма балів Па­ри
1. ЛДУФК 30+33=69 72 141 72 213 72+60=132 345 72 417 36+33+30=99 516 72 588 І
2. НУ «ЛП» 30+27+21=78 66 144 66 210 54+50=104 314 66 380 25+23+16=64 444 66 510 ІІ
3. ЛНУ 25+19+16=60 60 120 60 180 66+42=108 288 60 348 27+21+19=67 415 60 475 ІІІ
4. ЛНМУ 23+15+8=46 54 100 54 154 46+32=78 232 54 286 15+14+13=42 328 54 382 ІV
5. ЛНАУ 12+10+14=36 50 86 46 132 30+28=58 190 50 240 11+10+5=26 266 50 316 V
6. ЛДІБС 13+11=24 46 70 42 112 24+22=46 158 42 200 9+6+3=18 218 38 256 VI
7. ЛДФА 9+6+7=22 42 64 38 102 20+18=38 140 38 178 7+4+2=13 191 42 233 VII
8. ДДПУ


50 50 38+26=64 114 46 160 12+8=20 180 46 226 VI­II

Чемпіони та при­зери в осо­бис­тих зма­ган­нях
Чо­ловіки Жінки
Місце Прізви­ще ВНЗ Місце Прізви­ще ВНЗ
І Гур­ка­ло Вла­дис­лав ЛДУФК І Кріль Іри­на ЛДУФК
ІІ
Книш Іван ЛДУФК ІІ
Задніпровсь­ка Іло­на ЛДУФК
ІІІ Кон­це­вич Андрій ЛДУФК ІІІ Єро­хоа Оль­га НУ «ЛП»
Чемпіони та при­зери в пар­них зма­ган­нях
Чо­ловіки Жінки
Місце Прізви­ще ВНЗ Місце Прізви­ще ВНЗ
І
Гур­ка­ло В.− Книш І. ЛДУФК І
Кріль І.− Задніпровсь­ка І. ЛДУФК
ІІ
Ве­лич­ко Р. – Бу­рик О. НУ «ЛП» ІІ
Єро­хоа О. – Плас­конь Т. НУ «ЛП»
ІІІ
Ду­да С. – Кач­мар Б. ЛНУ
ІІІ
Леськів Х. – Мо­тор­на В. ЛНУ
Чемпіони та при­зери в зміша­них па­рах
Місце Прізви­ще ВНЗ
І
Гур­ка­ло В.− Задніпровсь­ка І. ЛДУФК
ІІ
Ду­да С.− Леськів Х. ЛНУ
ІІІ
Книш І.− Кріль І. ЛДУФК

Го­лов­ний суд­дя: Муд­ра В.В.

Го­лов­ний сек­ре­тар: Ка­рат­ник І. В.