КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2013» з во­лей­бо­лу се­ред ВЗО III–IV р.а.
2 гру­па: чо­ловіки


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
Кон­тингент
1. ЛНУВМБ – АС­ВУ 14 трав­ня, Вт, 18:15 ЛНУ чо­ловіки 
2. АС­ВУ - ЛДІЕТ 15 трав­ня, Ср, 17:30 НУ «ЛП»
3.
ЛДБІ − АС­ВУ 16 трав­ня, Чт, 15:30 ЛДБІ 
4. НЛТУУ (1мА) − (1мБ)  21 трав­ня, Вт, 15:30
5. ЛКА (2мА)  − (2мБ) 21 трав­ня, Вт, 16:30
6.
ЛДФА (3мА) − (3мБ) 21 трав­ня, Вт, 17:30

Ад­ре­са спор­тивних залів:

ЛДБІ (Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ): вул.Жовківсь­ка, 53.

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!