Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2013» з фут­за­лу
1. Національ­ний Універ­си­тет Львівсь­ка Політехніка (НУ «ЛП»)
2. Львівсь­ка Ко­мерцій­на Ака­демія (ЛКА)
3. Львівсь­кий Національ­ний Універ­си­тет Ве­тери­нар­ної Ме­дици­ни (ЛНУВМ)
4. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)
6. Львівсь­кий Дер­жав­ний Банківсь­кий Інсти­тут (ЛДБІ)
7. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
8.
Дро­го­биць­кий Дер­жав­ний пе­да­гогічний Універ­си­тет (ДДПУ)

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
І тур
1.
ЛДБІ − ЛКА 21 бе­рез­ня, 18:30 ЛДБІ
2. ЛДУФК − НУ «ЛП» 20 бе­рез­ня, 15:00 ЛДУФК
3. ЛНУВМ − ДДПУ 20 бе­рез­ня, 16:00 ЛНУВМ
4. ЛНУ − ЛНАУ 21 бе­рез­ня, 18:00 ЛНУ
ІІ тур
5. ЛДУФК − ЛДБІ 25 бе­рез­ня, 15:00 ЛДУФК
6.
НУ «ЛП» − ЛНУВМ 27 бе­рез­ня, 15:00 НУ «ЛП»
7. ДДПУ − ЛНУ 26 бе­рез­ня, 19:30 ДДПУ
8. ЛНАУ − ЛКА 25 бе­рез­ня, 16:00 ЛКА
ІІІ тур
9. ЛДБІ − ЛНАУ 28 бе­рез­ня, 18:30 ЛДБІ
10. ЛКА − ДДПУ 27 бе­рез­ня, 16:00 ЛКА
11. ЛНУ – НУ «ЛП» 28 бе­рез­ня, 17:00 ЛНУ
12.
ЛНУВМ − ЛДУФК 1 квітня, 17:00 ЛНУВМ
IV тур
13. ЛНУВМ − ЛДБІ 3 квітня, 16:00 ЛНУВМ
14. ЛДУФК − ЛНУ 3 квітня, 15:00 ЛДУФК
15. НУ «ЛП» − ЛКА 3 квітня, 15:00 НУ «ЛП»
16.
ДДПУ − ЛНАУ 4 квітня, 19:30 ДДПУ
V тур
17.
ЛДБІ − ДДПУ 11 квітня, 18:30 ЛДБІ
18. ЛНАУ – НУ «ЛП» 12 квітня, 15:00 НУ «ЛП»
19. ЛКА − ЛДУФК 8 квітня, 16:00 ЛКА
20. ЛНУ − ЛНУВМ 11 квітня, 17:00 ЛНУ
VI тур
21.
ЛНУ − ЛДБІ 18 квітня, 17:00 ЛНУ
22. ЛНУВМ − ЛКА 17 квітня, 16:00 ЛНУВМ
23. ЛДУФК − ЛНАУ 17 квітня, 15:00 ЛДУФК
24. НУ «ЛП» − ДДПУ 17 квітня, 16:00 НУ «ЛП»
VII тур
25. ЛДБІ – НУ «ЛП» 25 квітня, 18:30 ЛДБІ
26. ДДПУ − ЛДУФК 23 квітня, 18:30 ДДПУ
27. ЛНАУ − ЛНУВМ 24 квітня, 16:00 ЛНУВМ
28. ЛКА − ЛНУ 22 квітня 16:00 ЛКА