Ре­зуль­та­ти зма­гань
з швид­ких шахів
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2016»

I підгру­па – Ro­und 5

shahy shvydki 1a

Ре­зуль­та­ти зма­гань
з шахів за пра­вила­ми «Бліц»
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2016»

I підгру­па – Ro­und 5

shahy blic 1a

Ре­зуль­та­ти зма­гань
з швид­ких шахів
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2016»

II підгру­па – Ro­und 3

shahy shvydki 2a

Ре­зуль­та­ти зма­гань
з шахів за пра­вила­ми «Бліц»
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2016»

II підгру­па – Ro­und 3

shahy blic 2a

Прес-служ­ба СТС «Гарт»