ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2017»
з бок­су


(14.03.2017–16.03.2017)

14.03.2017 (07:30 – 09:00) Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
14.03.2017 (з 17:00) Зма­ган­ня
15.03.2017 (з 17:00) Зма­ган­ня
16.03.2017 (з 17:00) Зма­ган­ня

Місце про­веден­ня: НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), вул.Сам­чу­ка, 14.

Го­лов­ний суд­дя: Ко­зак Іван Ге­раси­мович

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!