ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2017»
з бо­роть­би
  сам­бо
(01.11.2017–02.11.2017)

ЖІНКИ − 01.10.2017
16:00 – 17:00 Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
з 17:00 Поєдин­ки
ЧО­ЛОВІКИ − 02.11.2017
16:00 – 17:00 Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
з 17:00  Поєдин­ки

Місце про­веден­ня: Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (вул. Че­рем­ши­ни, 31).

Го­лов­ний суд­дя: Ту­ваков Араз Ми­колайович

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!