ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2017»
з дзю­до

(29.03.2017–30.03.2017)

16:00 – 17:00) Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
з 17:00 Поєдин­ки

Місце про­веден­ня: спор­тивний зал НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), вул. Сту­са, 2.

Го­лов­ний суд­дя: На­доп­та Андрій Гри­горо­вич

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!