ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2017»
з бо­роть­би
  віль­ної

(28.03.2017–30.03.2017)

28.03.2017 (Спор­тивний комп­лекс Ди­намо, вул. Сту­са, 4)
16:00 – 17:00 Зва­жуван­ня жінок усіх ва­гових ка­тегорій
з 17:00 Бо­роть­ба (жінки)
17:00 – 18:00 Зва­жуван­ня чо­ловіків усіх ва­гових ка­тегорій
29.03.2017
з 17:00 Бо­роть­ба чо­ловіки – 57 кг, 65 кг, 74 кг, 97 кг
30.03.2017
з 17:00
Бо­роть­ба чо­ловіки – 61 кг, 70 кг, 86 кг, 125 кг

Місце про­веден­ня: НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), вул.Сам­чу­ка, 14.

Го­лов­ний суд­дя: Стад­ник Во­лоди­мир Во­лоди­миро­вич

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!