Ка­лен­дар ігор
з фут­бо­лу 
се­ред  ВНЗ  III–IV р.а.
«Універсіада Львівщи­ни − 2018»

ІI гру­па
Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2018» з фут­бо­лу
1. НАСВ – Національ­на ака­демія су­хопут­них вій­ськ ім. П. Са­гай­дач­но­го
2. ЛНУ − Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ім. І. Фран­ка
3. ЛНУВМ та БТ – Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет ве­тери­нар­ної ме­дици­ни та біотех­но­логій ім. С. З. Гжиць­ко­го
4. УАД – Ук­раїнсь­ка ака­демія дру­карс­тва
5. ЛНМУ- Львівсь­кий національ­ний ме­дич­ний універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Місце про­веден­ня
1 тур
1. ЛНМУ ім.Д. Га­лиць­ко­го – НАСВ 24.09.2018, 14:00 Стадіон «Шко­ляр»
2. ЛНУ ім.І.Фран­ка – УАД 24.09.2018, 16:00 Стадіон ЛНУ
ЛНУВМ та БТ – вихідний
  2 тур 
3. НАСВ – УАД 01.10.2018, 15:00
Стадіон НАСВ
4. ЛНУ ім.І.Фран­ка – ЛНУВМ та БТ Стадіон ЛНУ
ЛНМУ ім. Д. Га­лиць­ко­го – вихідний
  3 тур 
5. НАСВ – ЛНУВМ та БТ 08.10.2018, 15:00 Стадіон НАСВ
6. ЛНМУ ім. Д. Га­лиць­ко­го – УАД 08.10.2018, 14:00 Стадіон «Шко­ляр»
ЛНУ ім.І.Фран­ка – вихідний
  4 тур 
7. УАД − ЛНУВМ та БТ 16.10.2018, 15:00
Стадіон???
8. ЛНУ ім.І.Фран­ка − ЛНМУ ім. Д. Га­лиць­ко­го Стадіон ЛНУ
НАСВ − вихідна
  5 тур 
9. ЛНМУ ім.Д. Га­лиць­ко­го − ЛНУВМ та БТ 22.10.2018, 14:00 Стадіон «Шко­ляр»
10. ЛНУ ім.І.Фран­ка − НАСВ 22.10.2018, 15:00 Стадіон ЛНУ
УАД − вихідна

Примітка: да­та, та місце про­веден­ня мо­жуть зміню­ватись