ТАБ­ЛИ­ЦЯ

ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2012» з бас­кетбо­лу се­ред ВЗО III–IV р. а.

Жінки І гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
Оч­ки· Місце
1.
ЛДУФК basketball 43:29
2

50:32
2
4

2.
ЛНУ 29:43
1
basketball 26:64
1

2

3.
НУ «ЛП»
64:26
2
basketball 56:29
2
4

4.
ЛНАУ
32:50
2

29:56
1
basketball 3

Жінки ІІ гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
Оч­ки· Місце
1.
ЛНЛУ basketball 45:18
2

28:26
2
4

2.
ЛДБІ 18:45
1
basketball

1
 
3.
ЛКА

basketball 0:20
1
1
 
4.
ЛДФА 26:28
1

20:0
2
basketball 3