Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2013» з фут­за­лу
1. Національ­ний Універ­си­тет Львівсь­ка Політехніка (НУ «ЛП»)
2. Дро­гобиць­кий Дер­жавний пе­дагогічний Універ­си­тет (ДДПУ)
3. Львівсь­кий Національ­ний ме­дич­ний Універ­си­тет ім. Да­нила Га­лиць­ко­го (ЛНМУ)
4. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
5. Львівсь­кий Дер­жавний Банківсь­кий Інсти­тут (ЛДБІ)
6. Львівсь­кий Національ­ний Універ­си­тет Ве­тери­нар­ної Ме­дици­ни (ЛНУВМ)
7. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
8.
Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)


гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
І тур
1.  ЛДБІ − ЛНМУ 21 бе­рез­ня, 17:30 ЛДБІ
2. ЛДУФК − НУ «ЛП» 18 бе­рез­ня, 15:30 ЛДУФК
3. ЛНУВМ − ДДПУ 20 бе­рез­ня, 16:45 ЛНУВМ
4.
ЛНУ − ЛНАУ 21 бе­рез­ня, 17:00 ЛНУ
ІІ тур
5.
ЛДУФК − ЛДБІ
25 бе­рез­ня, 15:45 ЛДУФК
6. НУ «ЛП» − ЛНУВМ 28 бе­рез­ня, 15:00 НУ «ЛП»
7. ДДПУ − ЛНУ 26 бе­рез­ня, 18:30 ДДПУ
8. ЛНАУ − ЛНМУ 25 бе­рез­ня, 15:00 ЛКА
ІІІ тур
9.
ЛДБІ − ЛНАУ 28 бе­рез­ня, 17:30 ЛДБІ
10. ДДПУ − ЛНМУ 28 бе­рез­ня, 18:30 ДДПУ
11. ЛНУ − НУ «ЛП»
28 бе­рез­ня, 18:00 ЛНУ
12. ЛНУВМ –ЛДУФК 1 квітня, 17:45 ЛНУВМ
IV тур
13.
ЛНУВМ – ЛДБІ 3 квітня, 16:45 ЛНУВМ
14. ЛДУФК − ЛНУ
3 квітня, 15:45 ЛДУФК
15. НУ «ЛП» – ЛНМУ 4 квітня, 15:00 НУ «ЛП»
16. ДДПУ – ЛНАУ 4 квітня, 18:30 ДДПУ
V тур
17.
ЛДБІ − ДДПУ 11 квітня, 17:30 ЛДБІ
18. ЛНАУ − НУ «ЛП» 11 квітня, 15:00 НУ «ЛП»
19. ЛНМУ – ЛДУФК 10 квітня, 15:00 ЛДУФК
20. ЛНУ − ЛНУВМ 11 квітня, 18:00 ЛНУ
VI тур
21.
ЛНУ – ЛДБІ 18 квітня, 18:00 ЛНУ
22. ЛНУВМ − ЛНМУ 17 квітня, 16:45 ЛНУВМ
23. ЛДУФК – ЛНАУ 17 квітня, 15:45 ЛДУФК
24. НУ «ЛП» − ДДПУ
17 квітня, 15:00 НУ «ЛП»
VII тур
25.
ЛДБІ − НУ «ЛП»
25 квітня, 17:30 ЛДБІ
26. ЛДУФК – ДДПУ
24 квітня, 15:30 ЛДУФК
27. ЛНАУ − ЛНУВМ 24 квітня, 16:45 ЛНУВМ
28. ЛНМУ – ЛНУ 25 квітня, 18:00 ЛНУ