ТАБ­ЛИ­ЦЯ

ре­зуль­татів зма­гань «Універсіада Львівщи­ни – 2013» з фут­за­лу се­ред ВЗО III–IV р. а.

Чо­ловіки − 1 гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
5
6
7 8
Оч­ки  Місце
1.
НУ «ЛП» Mitre_MiniSoccer  
8
7


2.
ЛКА
Mitre_MiniSoccer

7
4

5


3.
ЛНУВМ 3

Mitre_MiniSoccer

5

2


4.
ЛДУФК 1


Mitre_MiniSoccer
5
45.
ЛНАУ
5


Mitre_MiniSoccer
1
5


6.
ЛДБІ
6
2
0

Mitre_MiniSoccer7.
ЛНУ


0
2

Mitre_MiniSoccer -


8.
ДДПУ
10
8

4

+
Mitre_MiniSoccer

Чоловіки − 2 гру­па


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
5
6 7
Оч­ки  Місце
1.
АС­ВУ Mitre_MiniSoccer 62.
ЛДІЕіТ 2
Mitre_MiniSoccer


2
1


3.
ЛДУБЖ

Mitre_MiniSoccer
2

8


4.
УКУ


Mitre_MiniSoccer
5.
ЛНМУ

4

Mitre_MiniSoccer 4
5


6.
ЛНЛУ
5


8
Mitre_MiniSoccer


7.
УАД
9
5

4

Mitre_MiniSoccer

Жінки


з/п
Ко­ман­да 1
2
3
4
5
6
7 8 Оч­ки  Місце
1.
НУ «ЛП» Mitre_MiniSoccer
1
-

4
2.
ДДПУ
Mitre_MiniSoccer 4


8
+
9


3.
ЛНМУ 1
1
Mitre_MiniSoccer
3


3


4.
ЛДУФК +


Mitre_MiniSoccer
9
5.
ЛДБІ

0

Mitre_MiniSoccer 3
6.
ЛНУВМ 1
1

0
1
Mitre_MiniSoccer7.
ЛНУ
-
Mitre_MiniSoccer 7


8.
ЛНАУ
4
00
Mitre_MiniSoccer