По­даємо ос­та­точні ре­зуль­та­ти зма­гань ВНЗ ІІІ-ІV р.а за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2013р.»