ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»
з
бадмінто­ну

(20.03.2017–22.03.2017)

20.03.2017 (з 16:00) Ко­мандні (чол., жін.), па­ри (чол., жін.)
21.03.2017 (з 16:00) Осо­бисті (чол., жін.), міксти (змішані)
22.03.2017 (з 16:00)   Ко­мандні (чол., жін.), па­ри (чол.)

Місце про­веден­ня: спор­тивний комп­лекс ЛНУ ім. І.Фран­ка (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка),
вул. Че­рем­ши­ни, 31.

Го­лов­ний суд­дя: Муд­ра Віра Во­лоди­мирівна

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!