Nnews2021 03Це­ремонія зак­риття Ігор ХХХІІ Олімпіади, на якій ук­раїнські спорт­сме­ни ви­боро­ли 19 ме­далей, відбу­деть­ся сьогодні в 14:00 за київсь­ким ча­сом в Токіо.

Нес­ти дер­жавний пра­пор Ук­раїни на це­ремонії зак­риття Ігор довіре­но во­лодарці двох олімпій­ських на­город у вес­лу­ванні на бай­дар­ках і ка­ное Люд­милі Лу­зан.

Ме­далі виг­ра­ли наші спорт­сме­ни на іграх Ігор ХХХІІ Олімпіади:

«Зо­лото» Жан Бе­ленюк (гре­ко-римсь­ка бо­роть­ба, 87 кг)
«Срібло» Ми­хай­ло Ро­ман­чук (пла­ван­ня, 1500 м в/c)
Парвіз Насібов (гре­ко-римсь­ка бо­роть­ба, 67 кг)
Ан­желіка Тер­лю­га (ка­рате, до 55 кг)
Люд­ми­ла Лу­зан та Анас­тасія Чет­веріко­ва (ка­ное-двій­ка, 500 м)
Олек­сандр Хиж­няк (бокс, до 75 кг)
Оле­на Старіко­ва (ве­лот­рек, спринт)
«Брон­за» Дар’я Білодід (дзю­до, 48 кг)
Ігор Рей­злін (фех­ту­ван­ня, шпа­га)
Оле­на Кос­те­вич та Олег Омель­чук (кульова стріль­ба, мікст)
Ми­хай­ло Ро­ман­чук (пла­ван­ня, 800 м в/с)
Еліна Світоліна (теніс)
Ал­ла Чер­ка­сова (жіно­ча бо­роть­ба, 68 кг)
Іри­на Ко­ляден­ко (жіно­ча бо­роть­ба, 62 кг)
Мар­та Федіна та Анас­тасія Сав­чук (ар­тистич­не пла­ван­ня, ду­ет)
Люд­ми­ла Лу­зан (ка­ное-оди­ноч­ка, 200 м)
Станіслав Го­руна (ка­рате, до 75 кг)
Вла­дис­ла­ва і Ма­рина Алексіїва, Ка­тери­на Резнік, Анас­тасія Сав­чук, Ксенія Си­дорен­ко, Мар­та Федіна, Аліна Шин­ка­рен­ко, Єли­заве­та Ях­но (ар­тистич­не пла­ван­ня, гру­па)
Ярос­ла­ва Ма­гучіх (лег­ка ат­ле­тика, стриб­ки у ви­соту)

Прес-служ­ба СТС «Гарт»